Den nye indefrysningsordning

Den nye indefrysningsordning (Henstandsordning) – Hvad betyder det for dig

Folketinget har sidst i september vedtaget, at nogle fjernvarmeforbrugere midlertidigt kan få indefrosset en del af deres regning for fjernvarme. Ordningen vil være gældende fra den 1. januar 2023.

Den nye indefrysningsordning omfatter fjernvarmeselskaber, der har en budgetteret samlet varmepris for et standardhus (130 m2) der overstiger kr. 1,44 pr kwh (inkl. moms) svarende til en årlig udgift der overstiger 26.000 kr.

Vi har i Ejsing Fjernvarme a.m.b.a. en gennemsnitlig pris for et standardhus på kr. 1,19 pr. kwh hvilket medfører, at vi ikke er omfattet af denne ordning.

Det betyder, at selvom dit samlede varmeforbrug overstiger en pris på 26.000 kr. har du ikke mulighed for at gøre brug af denne ordning.